Uncategorized

กัญชา ทางเลือกใหม่ในการบำบัดรักษายาเสพติด

กัญชา พืชกัญชา

กัญชา ทางเลือกใหม่ในการบำบัดรักษายาเสพติด

 

ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมามีการใช้วิธีการบำบัดรักษายาเสพติดแบบเดิมๆ เช่น การบำบัดทางจิตวิทยา การบำบัดด้วยยาแผนปัจจุบัน เป็นต้น แต่พบว่ายังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ทำให้ผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่สามารถเลิกยาได้ และต้องกลับไปเสพซ้ำอยู่บ่อยครั้ง

จากการศึกษาวิจัยทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย พบว่า กัญชา พืชกัญชา มีสรรพคุณในการบำบัดรักษาอาการเสพติดจากยาบ้าและยาเสพติดอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในสัตว์ทดลองและในคน

ผลการวิจัยในต่างประเทศ  |  กัญชา พืชกัญชา

นพ.ท็อด มิกูริยา จิตแพทย์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย พบว่า ผู้ป่วยที่รับการบำบัดด้วยกัญชา สามารถเลิกยาเสพติดได้สำเร็จมากกว่าผู้ป่วยที่รับการบำบัดด้วยวิธีการแบบเดิมๆ

ดร.ฟิลิป ลูคัส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยาเสพติดแห่งบริติชโคลัมเบีย พบว่า ผู้ใช้กัญชาที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐ สามารถเลิกยาเสพติดชนิดต่างๆ ได้ โดยพบว่าสามารถเลิกสุราได้ร้อยละ 45 เลิกบุหรี่ได้ร้อยละ 31 เลิกมอร์ฟีนได้ร้อยละ 59 และเลิกยาเสพติดอื่นๆ ได้ร้อยละ 27

พญ.แคโรลีน แม็คคอลลัม และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย แคนาดา พบว่า สารจากกัญชา ซีบีดี (CBD) สามารถช่วยลดความอยากเสพมอร์ฟีนลงได้

นพ.เคแวน กาบี และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ออสเตรเลีย พบว่า สารสกัดจากกัญชา เมื่อใช้ร่วมกับการรักษามาตรฐาน สามารถลดความอยากเสพสารเสพติดได้หลายชนิด

ดร.ฟรานซิสโก นาวาเรนเต และคณะ แห่งสถาบันประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยไมกูเอล เฮอมานเนส สเปน พบว่า สารจากกัญชา ซีบีดี (CBD) มีฤทธิ์ต้านการเสพติด โดยกลไกชีวะโมเลกุลหลายอย่างในระบบประสาท รวมทั้งการสร้างเซลล์สมองขึ้นมาใหม่ (hippocampal neurogenesis)

 

ผลการวิจัยในประเทศไทย

รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า มีผู้ป่วยที่เลิกยาบ้าได้สำเร็จโดยการสูบกัญชา

 

สรุป

จากผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า กัญชามีสรรพคุณในการบำบัดรักษาอาการเสพติดจากยาบ้าและยาเสพติดอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการบำบัดรักษายาเสพติดที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจังต่อไป

 

ข้อเสนอแนะ

ศูนย์บูรณาการความรู้กัญชา (CKC) ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่บูรณาการองค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษายาเสพติดด้วยกัญชา เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการเสพติดยาเสพติด

 

CKC ยินดีที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป