Food

ข้าวกล่อง งานสัมมนา และรูปแบบการจัดงานสัมมนา

ข้าวกล่อง งานสัมมนา –  ความสำคัญสำหรับ การทำข้าวกล่อง การที่คุณจะเลือกใช้กล่องอาหารเราควรจะเลือกให้เหมาะสมให้หรูหรากับสินค้าที่คุณได้ใช้งาน บางครั้งอาหารของคนนั้นอาจจะดูเป็น อาหารธรรมดาแต่ถ้าเลือกแพ็คเกจ ที่ดีมีคุณภาพสินค้า Packaging ที่เหมาะสมก็ทำให้สินค้า ของคุณนั้นยกระดับรายได้ อาหารกล่อง ในยุคปัจจุบันจะกลายเป็นอาหารที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ สำคัญต่อเนื่องไปอีกยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือการสัมมนา แบบไหนก็ตามปัจจุบันเราเน้นการรับประทาน ข้าวกล่อง งานสัมมนา เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อลดการเสี่ยงโรคระบาด โรค covid ที่กำลังหนักอยู่ในทุกวันนี้

การสัมมนา คือ การประชุมกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความสนใจประสบการณ์ ในงานวิชาชีพเดียวกัน หรือ วัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน หรือ แลกเปลี่ยนความคิด เห็นซึ่งกันและกัน

การจัดสัมมนา ให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้จัดงานต้องสามารถ กำหนดวัตถุประสงค์ ในการจัดสัมมนา ให้ได้ว่าคืออะไร การเลือกรูปแบบการสัมมนาให้เหมาะสม จึงถือเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้จัดงานสามารถ ตั้งเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น

รูปแบบการจัดงานสัมมนานั้นมี 6 รูปแบบ ดังนี้

1. การอภิปรายแบบคณะ (Panel Discussion) เป็นการสัมมนาเชิงอภิปรายเนื้อหา โดยจะมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ความรู้ในหัวข้อนั้น ๆ ประมาณ 3-8 คน โดยจะเป็นการอภิปราย ในเชิงลึกให้ความคิดเห็น ข้อมูลเท็จจริง ความรู้ความเข้าใจ มุมมองและความรู้ที่ แตกต่างลึกซึ้งแตกต่างกันไป ซึ่งจะทำให้ผู้ร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ ข้อคิดเห็นที่แตกต่าง ได้แนวความคิดหลากหลาย และมีหลายแง่มุม ในเรื่องเดียวกัน

2. การสัมมนาในแบบซิมโพเซี่ยม (Symposium) เป็นการสัมมนาการประชุมเชิงวิชาการ บรรยากาศอภิปราย จะแบบเป็นทางการ มีวิทยากร 2-6 คน ซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้น ๆ ซึ่งผู้อภิปรายจะเตรียมความรู้ ในส่วนของตนที่รับผิดชอบ ตอนใดตอนหนึ่งที่ตนได้รับมอบหมาย ซึ่งการบรรยายใน การอภิปรายแบบนี้วิทยากรจะ ไม่ก้าวก่ายหรือซ้ำซ้อน กับหัวข้อของวิทยากรท่านอื่น โดยวิทยากร แต่ละท่านต้องเสนอแนวคิดที่ตรงประเด็น เป้าหมายให้มากที่สุด โดยแต่ละท่านจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ซึ่งจะทำให้ผู้ร่วมสัมมนา ได้รับความรู้แบบแน่น ๆ ในเชิงลึกของหัวข้อนั้น ๆ

3. การสัมมนารูปแบบอภิปรายระดมความคิด (Brain Storming) เป็นรูปแบบการสัมมนาที่ต้องการ การอภิปราย โดยผู้เข้าร่วมสัมนาสามารถออก ความคิดเห็นร่วมกัน ได้ โดยจะจัดเป็นกิจกรรม กลุ่มที่มีผู้ร่วมอภิปราย 5-15 คน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเกิดบทสรุปตามหัวข้อ และเนื้อหาที่กำหนด โดยการดำเนินการอภิปราย จะมีผู้นำเป็นประธานกลุ่ม มีเลขานุการกลุ่ม จดบันทึกการประชุมอยู่ด้วย ซึ่งงานประเภทนี้จะ ทำให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสได้ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเต็มที่ แถมยังสร้างการสื่อสาร และความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างผู้ร่วมงานอีกด้วย

4. การสัมมนาอภิปรายโดยการสวมบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็นการกำหนดเหตุการณ์ โดยผู้จัดการสัมมนาให้ผู้เข้าสัมมนา ได้สวมบทบาทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นความรู้สึก ได้ตามบทบาท สมมุติที่ตนเองเล่นอยู่นั้น เช่น วิธีการติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ วิธีการเข้าร่วมสัมภาษณ์ทำงาน เป็นต้น ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้ใส่หัวใจและเรียนรู้เข้าใจ ในความรู้สึกความคิดเห็น ของบทบาทที่สวมอยู่ เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ และความคิดความเข้าใจใหม่ ๆ อย่างลึกซึ้ง

5. การอภิปรายแบบถาม-ตอบ (Dialogue) เป็นการประชุมสัมมนา แบบกลุ่มประมาณ 8-15 คน จัดสถานที่สัมมนาให้เป็นโต๊ะกลมที่ ทุกคนหันหน้าเข้าหากัน จะมีประธานการสัมมนา เป็นผู้เสนอหัวข้อ เนื้อหาและปัญหาให้รับฟังร่วมกัน จากนั้นเริ่มอภิปรายโดย คนที่อยู่ถัดจากประธานอภิปราย ตามความคิดความต้องการของตนเอง เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว แล้วเรียงกันไปทางขวามือ พูดทีละคนจนครบทุกคน ซึ่งการจัดงานแบบนี้จะทำให้ผู้ร่วมงาน แสดงความคิดเห็น แนวคิด การวิเคราะห์ได้อย่างเต็มที่

6. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นวิธีการประชุม ที่ต้องการให้สมาชิกได้รับความรู้ ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งการจัดสัมมนาประเภทนี้ จะเน้นให้ผู้ร่วมงานนำเอาความรู้ ไปใช้มากกว่าการฟัง เกิดประโยชน์และ ใช้ได้จริงในสายอาชีพ เช่น การสัมมนาเรื่องวิธีการ ใช้ระบบลงทะเบียนหรือเรียนรู้การสร้าง QR Code นอกจากจะฟังบรรยาย แล้วจะผู้ร่วมงานต้องทำกิจกรรม Workshop เพื่อให้สามารถสร้าง แบบฟอร์มการ ลงทะเบียนและสร้าง QR Code ได้ด้วยตนเอง เป็นต้น

 

การจัดเตรียมอาหารเลี้ยงพนักงาน

เรื่องของอาหารในการจัดเลี้ยงพนักงาน ก็จะมีทั้งอาหารคาว ของหวานและเครื่องดื่ม บริษัทจึงต้องจัดหาอาหาร ที่สะดวกอย่าง ข้าวกล่อง งานสัมมนา เพื่อความสะดวกต่อ การจัดเตรียมให้แก่พนักงาน และยังสามารถเลือกได้หลายหลายเมนูดังนี้

จัดเบรค-อาหารว่าง

1.แซนวด์วิช+มันบด

2.ขนมจีบหมู

3.ขนมจีบกุ้ง

4.เกี๊ยวซ่าทอด

5.ขนมปังหน้าหมู

อาหารเจ

1.ก๋วยเตี๋ยวหลอด (เจ)

2.ข้าวคะน้าหมูกรอบ (เจ)

3.ข้าวคั่วกลิ้งโปรตีนเกษตร (เจ)

4.ข้าวจับฉ่าย (เจ)

5.ข้าวฉู่ฉี่เต้าหู้ (เจ)

6.ข้าวต้มยำเจเห็ดรวม (เจ)

7.ข้าวผัดผักรวมมิตรเต้าหู้ (เจ)

8.ข้าวผัดฟักทอง (เจ)

9.ข้าวผัดห้าเซียน (เจ)

10.ข้าวฟองเต้าหู้คั่วพริกเกลือ (เจ)

11.ข้าวใบเหลียงผัดเต้าหู้ (เจ)

12.ผัดหมี่ซั่วเจ (เจ)

13.ยากิโซบะผัด (เจ)

14.ยำเห็ดรวม (เจ)

15.ติ่มซำ (เจ)

 

 

 

ของหวาน

ขนมปังนึ่งสังขยา

บัวลอยนมสด

เต้าฮวยนมสด

ขนมสตรอว์เบอร์รี่ลอยแก้ว

พานาคอตต้า มะม่วง

พานาคอตต้า สตอเบอรี่

ขนมกล้วยบวชชี

ข้าวเหนียวมะม่วง

ขนมแคนตาลูปลอยแก้ว

 

 

เครื่องดื่ม

ชานมไต้หวัน (320 ml)

ชาเขียวมัทฉะข้าวคั่วญี่ปุ่น(ไม่หวาน) (320 ml)

น้ำผึ้งมะนาว (320 ml)

น้ำส้มยูซุ (320 ml)

น้ำเก๊กฮวย (320 ml)

น้ำแอปเปิ้ล (320 ml)

น้ำช็อคโกแลต (320 ml)

อาม่า บ้อกมีเมนูหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกสรร สามารถรับเดอร์ได้มาถึง 1,000 กล่อง ทำตามความต้องการของลูกค้าเน้นความสดใหม่ติดต่อได้ที่ https://armabox.net หรือทัก line @armabox ไม่ว่าจะเป็นงานจัดเลี้ยง ประชุม งานบุญ อาม่าบ้อกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ เป็นส่วนหนึ่ง ในการทำอาหารอร่อย ๆ ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน

กลับสู่หน้าหลัก – guaranasoda