อาหารตามสั่ง

รับทำข้าวกล่อง – ซีลด้วยเครื่องยนต์กลไกกฏเกณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร

รับทำข้าวกล่อง อาหารกล่องคุณภาพ

รับทำข้าวกล่อง ผลิตโดยโรงงานผลิตอาหารที่ได้หลักเกณฑ์ เป็น Catering เจ้าเดียวที่ได้มาตรฐาน GMP
ที่ 3minutesfood เราให้ความสำคัญเรื่องประสิทธิภาพและความไม่เป็นอันตราย อาหารกล่องที่ผลิตออกมาให้ผู้ใช้คนสำคัญของเราทานควรต้องสดใหม่ สะอาด ไม่มีการใช้สารวัตถุกันเสีย เตรียมการวัถุดิบและผลิตอาหารในส่วนครัวที่สะอาด ผ่านการตรวจตราและการันตีจากกระทรวงสาธารณสุข มั่นใจได้ว่าเราได้มอบสิ่งที่เยี่ยมที่สุด บรรจุลงไปในอาหารทุกกล่อง ส่งถึงคนที่สำคัญที่สุด

3minutesfood มอบความไม่เป็นอันตราย ด้วยสิ่งมาตรฐานอาหารกล่องที่เหนือกว่า

อาหารกล่องซีลปิดผนึก
อาหารถูกจำนวนลงในกล่องที่ปิดผนึกมิดชิด ซีลด้วยเครื่องยนต์กลไกกฏเกณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร

รับทำข้าวกล่อง
ช้อน-ส้อม อย่างยอดเยี่ยม
ช้อน – ส้อม วัสดุเป็นพลาสติกอย่างยอดเยี่ยมสามารถตัดเนื้อสัตว์ได้ ไม่บาดปาก บรรจุแยกใส่ซองพลาสติก ปกป้องการสัมผัสฝุ่นในอากาศ

กล่องอาหาร Food grade
กล่องอาหารใช้พลาสติก Food grade สามารถจำนวนอาหารได้อย่างไม่เป็นอันตราย

กล่องอาหารเข้าไมโครเวฟได้
กล่องอาหารสามารถนำอุ่นในไมโครเวฟได้ ไม่ละลาย ไม่ทิ้งสารพิษตกค้าง

สร้างขึ้นจากครัวกลางที่ได้หลักเกณฑ์
อาหารผลิตขึ้นจากครัวกลางที่ได้รับหลักเกณฑ์ GMP การันตีความไม่มีอันตราย ยืนยันโดยกระทรวงสาธารณสุข

ข้าวกล่อง
อาหารปรุงสุกทุกเมนู
อาหารปรุงสุกทุกรายการอาหาร ผ่านความร้อนฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่คงจะติดมาพร้อมกับอาหาร

ผ่านการตรวจ QC ทุกขั้นตอนการ
ก่อนส่งมอบอาหารมีการตรวจดู QC คุณภาพก่อนการรับและส่งมอบณ เวลากลุ่ม

รักษาสุขอนามัย
รักษาความสะอาดในพื้นที่สม่ำเสมอ ภายหลังทำอาหารเสร็จ คุ้มครองป้องกันสิ่งเลอะเทอะสะสมที่อาจเป็นแหล่งเชื้อโรค

3minutesfood เครื่องหมายแห่งความแน่ใจ

เลื่อนตำแหน่ งมาตรการความปลอดภัยลำดับสูงสุด โดยจัดซื้อและลุยฉีดวัคซีนให้พนักงานครบ 100%แล้ว

พร้อมเร่งม าตร ความช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ผลิตและแจกจ่ายยาฟ้าทะลายโจรจากไร่ออร์แกนิค บริจาคอาหารไปยังสถานพยาบาล และผู้ย ากไม่มี เปลี่ยนอาคารเก่าที่ไม่เกิดการใช้งานเป็น Community Isolation ให้คนในชุมชนใช้พักผ่อนคอย เป็น ต้น

ในทุ ก  ส ถาน การณ์  บริษัท จะส่งม อบเฉ พาะ เจาะจ งอาห ารและบริการที่ปลอดภัย อาหารทำจากโรงงานที่ได้เกณฑ์จากกระท รวง สาธาร  ณสุข อุ ปก รณ์ ทุกชิ้น ผ่ านวิ   ธีก าร ทำ ให้ จากโรคและภัยต่างๆ มีพลังเปี่ยมล้นเชื้อ มุ่งเน้นภาชนะใช้1 ครั้งทิ้งที่ดีต่อ ส ภ าพสิ่ ง แ วดล้อม  และฉี ดวั คซีน ใ ห้บุคลากรทุกท่าน เพื่อจะสร้างความปลอดภัยให้บุคลากรและผู้ซื้อขั้นสูงสุด

ป  ระ วัติ
ข้าวกล่ อง อาม่ าเป็นผลมาจากไอเดียของหลานที่อย ากทานความสามา รถอาม่าเหมือนขณะที่ช่วยงานท่านที่ร้านรวงอาหารต อนสมัยยังเ ด็ก เมนูหมู ไก่ที่เร าชอบ แต่ก็ยังมี อย่ างอื่นให้คร บ5ห มวด บางทีเราก็คิดนะว่าอาหารที่ดีต่อสุขรูป ขอเพียงแ ค่คนทำใส่ใ จ เลือก ทุกสิ่งทุกอ ย่า งที่ดี พวกเรา ทา นแล้วถูก ใจมัน  มันก็เพียงพอแล้วจริงๆนะ

ดังนั้ นเราก็เลยขมัก เขม้น พัฒ นาป ระสิทธิภาพอ าหารแ ละบริการอย่างสม่ำ เสมอ เพื่อส่งต่อข้าวกล่องประสิทธิภาพดี รสชาติอ ร่อย ปรุง สดใหม่ทุ กวัน ปริม าณคุ้ม ค่า มูลค่าป ร ะหยัด พว กเราเน้นเ รื่องคุณภาพรสชาติอาหารเป็นสำคัญ เพื่อที่จะให้ผู้บริ โภคแ น่ใจได้ว่าร สชาติข องพวกเร าจะอร่อย เช่นกั นทุกล่ องแน่นอน

เราคื อ ครัวมือโปร ที่ พร้อม รับทำอาหาร กล่อง  อาหารถาด ข นม หวาน และน้ำผลไม้ ที่มีคุณภาพ เรามีความสามารถสำหรับใ น การ จัดทำข้าวกล่องจำน วนมาก พร้อม รับ งานเร่งด่วนเสมอ  ใช้บริการได้ทุกโอกาสทั้ง อาหารกล่องงานประชุม อาหารก ล่อ งสัม นา อาหารกล่องออ กค่าย อาหารกล่องออกกอง อาหารกล่องจัดเลี้ยง อีเวนท์

รับทำข้าวกล่อง ผลิตตามออเดอร์ ด้วยวัตถุดิบที่ดี มีประสิทธิภาพ

รับทำข้าวกล่อง

อาหารที่ดี มีมากยิ่งกว่าความอร่อย จำเป็นต้องสะอา ดและไม่มีอันตราย ที่ 3minutesfood เรายินดีเสนอแนะตัวคัดเลือกที่ เป็นต่อกว่าแก่ผู้บริโภค เอาใจใส่ให้สุขรูปที่ดีและรสชาติ   ที่ถูกปาก บรรจุอยู่ในอาหารของพวกเราทุกกล่อง เพื่อจะส่งมอบ สิ่งที่ยอดเยี่ยม

 

 

“3minutes food อย ากแน ะนำอาหารที่ดีต่อสุขรูป ผลิตด้วยวัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายและยังอาจเต็มไปด้วยรสชาติที่อร่อย  อาหารถูกทำใ นครั วก ลางที่ ได้หลักเกณฑ์ และพร้อมส่งมอบให้ถึงมือผู้ใช้ตรงเวลา เนื่องจากว่าพวกเราใส่ใจดีว่า คนซื้อที่รออ ยู่คือคนที่สำ คัญ ก็ เลยจำเป็นที่จะต้องตั้งใจทุกเนื้อหา บรรจุวิชาความรู้สึกในทุกกรรมวิธีการ เพื่อที่จะส่งมอบอาหารที่เหมาะ สมที่สุด”

ข้าวกล่องประสิทธิภาพ จากโรงงานผลิตอาหารที่ได้เกณฑ์ GMP

บสย. เตือนอย่าหลงเชื่อ SMS ชวนกู้เงิน และ ค้ำประกันสินเชื่อ
เคาะแล้ว มาม่า-ไวไว-ยำยำ ขึ้นมูลค่า 1 บาท/ซอง
ทีเอ็มบีธนชาต ประกาศปันผลขณะกาล 0.02 บาท ครั้งแรกข้างหลังควบรวมกิจการ
EXIM BANK หนุนส่งออก SMEs ภาคเหนือ หยิบมือพาณิชย์จัด “จับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP”
5 ข้อเตือนสติ เมื่อชีวิตกำลังยากลำบาก

6 ข้อแนะนำการสั่งข้าวกล่อง อาหารกล่อง เพื่องานในโอกาสพิเศษ

ในขณะนี้การสั่ง ข้าวกล่องและอาหารกล่อง สำหรับจัดงานในโอกาสพิเศษ หรือสำหรับองค์กรต่างๆ มีความต้องการเสริมเติมขึ้นเป็นเป็นอย่างมาก แต่สำหรับ admin ก็อาจเหน้าจอกับปัญหา ไม่รู้ว่าควรสั่งอาหารกล่องสำหรับงานพิเศษต่างๆอย่างไรดี ได้แก่ งานประชุมสัมมนาของบริษัท งานอีเวนท์ต่างๆ งานทำบุญต่างๆ

ด้วยเหตุฉะนี้วันนี้ ซอสามสาย เคเทอริ่ง ได้รวบรวมข้อแนะนำต่างๆจากเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเพื่อที่จะเป็นวิธีในการสั่ง ข้าวกล่อง และอาหารกล่องมาให้ ไปชมกันเลยจ้ะ

กลับสู่หน้าหลัก – guaranasoda