Uncategorized

รวมบริษัทขนส่ง ห้ามส่งอะไรไปต่างประเทศ  

ห้ามส่งอะไรไปต่างประเทศ

รวมบริษัทขนส่ง ห้ามส่งอะไรไปต่างประเทศ  

 

ห้ามส่งอะไรไปต่างประเทศ ส่งของไปต่างประเทศกับเจ้าไหนดี ? แล้วแต่ละเจ้าห้ามส่งอะไรกันบ้าง ? วันนี้ SME SHIPPING ได้รวบรวมข้อมูลไว้ให้ลูกค้าทุกท่านแล้ว 

 

1. DHL

ก่อนส่งของกับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบว่าสินค้าของคุณเป็นของต้องห้ามหรือต้องกำกัดหรือไม่ ? หากท่านไม่มั่นใจในประเภทสินค้าของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งสินค้า 

 

สินค้าต้องห้าม (สินค้าที่ไม่อนุญาตให้จัดส่ง) | ของห้ามส่งไปต่างประเทศ

 • สินค้าแตกหักง่าย เช่น แก้ว เครื่องถ้วยชาม
 • ตราสารเงินหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด เช่น เงินสด เช็ค พันธบัตร ฯลฯ 
 • ซากมนุษย์หรือสัตว์ รวมถึงเถ้ากระดูก
 • วัตถุลามกหรืออนาจาร
 • สินค้าเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงสินค้าปลอมแปลงหรือสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิต
 • สินค้าอันตราย เช่น อาวุธ ปืน กระสุน ระเบิด วัตถุไวไฟ ฯลฯ (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าอันตราย โปรดดูด้านล่าง)
 • ยาเสพติด
 • ยาสูบ
 • เอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
 • สินค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้
 • สินค้าที่มีกลิ่นฉุน เช่น ทุเรียน ฯลฯ
 • บรรจุภัณฑ์พัสดุที่ไม่เหมาะสม เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการแตกหักเสียหาย

สินค้าควบคุม (สินค้าที่ส่งได้แต่มีข้อจำกัดหรือการควบคุมบางอย่าง)

 • เนื้อสัตว์ทุกชนิด
 • ผัก ผลไม้ พืช
 • อาหารสด อาหารทะเล และไอศกรีม
 • อาหารแปรรูปหรืออาหารแห้งที่มีวันหมดอายุ
 • สินค้าถูกบรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหรือของเหลวทุกชนิด
 • เครื่องดนตรีทุกชนิด
 • วัตถุมงคล วัตถุทางศาสนา
 • สินค้ามูลค่าสูง เช่น ทอง เพชร โลหะมีค่า งานศิลปะ ฯลฯ
 • สิ่งมีชีวิต

สินค้าอันตราย (สินค้าภายใต้ข้อบังคับด้านการจัดส่งสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราต่อสุขภาพและความปลอดภัย)

 • กระป๋องฉีดพ่นหรือกระป๋องสเปรย์ทุกชนิด เช่น สเปรย์ฉีดผม สเปรย์ดับกลิ่น
 • ถุงลมนิรภัย เข็มขัดนิรภัย
 • แบตเตอรี่ที่มีลิเธียมไออน โพลีเมอร์ โลหะ เฉพาะแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • คาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงน้ำแข็งแห้ง
 • สารกัดกร่อน เช่น กรด สี สีย้อมผ้า น้ำยาขัดสนิม ฯลฯ
 • ของเสียที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้่ำมันเครื่องทื่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วหรือเสียหาย ฯลฯ
 • วัตถุระเบิดได้หรือดินระเบิด เช่น พลุ พลุแฟลร์ และของที่มีประกายไฟ
 • ของเหลวและของแข็งไวไฟ เช่น แอซีโทน น้ำมันไฟแช็ก ตัวทำละลายสี แม็กนีเซียม โพแทสเซียม ฯลฯ
 • ก๊าซ ทั้งแบบไวไฟ ไม่ไวไฟ ก๊าซอัดและก๊าซพิษ เช่น ถังดับเพลิง ถังดำน้ำ ฯลฯ
 • สารติดเชื้อหรือสารชีวภาพที่น่าจะมีจุลินทรีย์ก่อโรคหรือพาหะนำโรคอื่นๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต พรีออน
 • ไม้ขีดไฟ ไฟแช็กหรือน้ำมันเติมไฟแช็ก ที่จุดบุหรี่ซึ่งมีน้ำมันเบนซิน และไฟแช็กบิวเทน
 • วัสดุที่เผาไหม้ได้หรือสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ สีย้อมผม
 • ยาฆ่าแมลง สารเคมีกำจัดวัชพืช หรือสารพิษต่างๆ

2.FedEx

สามารถส่งสินค้าอันตรายได้ แต่ก็มีสินค้าอันตรายบางรายการที่ไม่สามารถส่งได้ ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

 

สินค้าอันตรายไม่ต้องห้าม

ประเภท 1: วัตถุระเบิด (เช่น ดอกไม้ไฟหรือพลุ)

ประเภท 2.1: ก๊าซที่ติดไฟได้ (เช่น กระป๋องสเปรย์หรือก๊าซกระป๋อง)

ประเภท 2.2: ก๊าซที่ไม่ติดไฟ/ไม่มีสารพิษ (เช่น ออกซิเจนบรรจุภาชนะ)

ประเภท 2.3: ก๊าซพิษ (เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์)

 

FedEx จะไม่รับจัดส่งสินค้า ดังนี้ 

ประเภท 3: ของเหลวไวไฟ (เช่น ตัวทำละลายหรือสี)

ประเภท 4.1: ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ)

ประเภท 4.2: สารที่ลุกไหม้ได้เอง (เช่น ฟอสฟอรัส)

ประเภท 4.3: สารที่เมื่อสัมผัสกับน้ำแล้วทำให้เกิดก๊าซที่ติดไฟได้ (เช่น แคลเซียมคาร์ไบด์)

ประเภท 5.1: ตัวออกซิไดซ์ (เช่น ปุ๋ย)

ประเภท 5.2: เปอร์ออกไซด์ชีวภาพ (เช่น ชุดซ่อมไฟเบอร์กลาส)

ประเภท 8: สารกัดกร่อน (เช่น น้ำยาฟอกสีหรือน้ำยาทำความสะอาดท่อ)

 

สินค้าอันตรายต้องห้าม | ห้ามส่งอะไรไปต่างประเทศ

ประเภท 6.1: สารพิษ (เช่น ยาฆ่าแมลง)

ประเภท 6.2: สารติดเชื้อ (เช่น ชุดทดสอบเลือดหรือการทดลองทางการแพทย์)

ประเภท 7: วัสดุกัมมันตรังสี (เช่น เครื่องตรวจจับควัน)

 

ยอมรับจัดส่งในบางประเทศเท่านั้น

ประเภท 9: สินค้า สาร และวัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด (เช่น ถุงลมนิรภัย แม่เหล็ก แบตเตอรี่ลิเธียม และน้ำแข็งแห้ง)

 

3.ThailandPost

หลายท่านอาจไม่รู้ว่า ไปรษณีย์ไทย ส่งต่างประเทศ ได้ ThailandPost มีบริการ EMS World เป็นบริการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศทางอากาศในรูปแบบเอกสาร และพัสดุ สิ่งของโดยสามารถติดตามสถานะได้ตลอด 24 ชม. ครอบคลุม 95 ประเทศ (106 ปลายทาง) ทั่วโลก  น้ำหนักสูงสุด 30 กิโลกรัม อัตราค่าบริการแบบ Net Price ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ และ รวมถึงคิดอัตราค่าบริการตามน้ำหนัก (Weight) เท่านั้น (ไม่มีการคิดราคาตาม Dimension หรือขนาด)

 

สินค้าต้องห้าม (สินค้าที่ไม่อนุญาตให้จัดส่ง) | ของ ห้าม ส่งทางไปรษณีย์ ต่างประเทศ

 • วัตถุมีคม ที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อป้องกันพอ
 • สัตว์มีชีวิต
 • สิ่งโสโครก
 • สิ่งมีพิษ หรือสิ่งของที่มีสภาพอันน่าจะก่อให้เกิดอันตราย 
 • สิ่งเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่คณะกรรมการควบคุม สิ่งเสพติดระหว่างประเทศกำหนด หรือยาอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตและถือเป็นสิ่งของต้องห้ามในประเทศปลายทาง
 • สิ่งลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม
 • สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์
 • ธนบัตร
 • สิ่งของอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามนำเข้าหรือเผยแพร่ในประเทศ ปลายทาง
 • เอกสารซึ่งมีลักษณะเป็นข่าวสารส่วนตัวซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลอื่น ที่นอกเหนือไปจากผู้ฝากส่งและผู้รับ หรือบุคคลที่อาศัยอยู่กับผู้ฝากส่ง และผู้รับ
 • วัตถุไวไฟ หรือสินค้าอันตรายอื่นๆ
 • อุปกรณ์ระเบิดที่ไม่มีแรงระเบิดและอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้ง ระเบิดมือที่ไม่มีแรงระเบิด ปลอกกระสุนที่ไม่มีแรงระเบิดและสิ่งเทียม หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน

 

ของห้ามส่งไปรษณีย์ นอกจากนี้ การฝากส่งสิ่งของเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ทางอากาศยังมีรายชื่อสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศเพิ่มเติมอีก 4 ชนิดดังนี้

 1. สารออกซิไดซ์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์
 2. ก๊าซหรือกระป๋องสเปรย์
 3. สารกัดกร่อน
 4. วัตถุและสารต้องห้ามในการขนส่งทางอากาศ อาทิ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่ โดยหากมีการตรวจพบการฝ่าฝืน จะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

4. Flash Express 

มีบริการส่งไปประเทศลาว โดย ผู้ส่งต้องระบุชื่อผู้รับนำหน้าด้วย “LA” ที่อยู่ผู้รับ ระยะเวลาในการขนส่ง 5 – 6 วัน ทำการ

“ผู้ส่งพัสดุต้นทาง” เป็นผู้ชำระค่าบริการส่งพัสดุภายในประเทศไทย  และ “ผู้รับพัสดุปลายทาง” เป็นผู้ชำระค่าบริการส่งพัสดุระหว่างประเทศ จนถึงปลายทางในประเทศลาว

** ผู้ส่งต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของบริการส่งพัสดุไปประเทศลาว *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สิ่งของห้ามส่งแฟลช Flash Express มีอะไรบ้าง?

 •  สินค้าที่ แฟลช เอ็กซ์เพรสเห็นว่าไม่สมควรในการจัดส่งหรือพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด
 • อาวุธทุกชนิด
 • สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจารหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติและสังคม
 • วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดทุกชนิด
 • สารชีวเคมี
 • ภาชนะที่บรรจุส่วนประกอบของสารกัมมันตรังสี
 • สารเคมีที่มีพิษสูง
 • ยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • ผลิตภัณฑ์ชีวเคมีประเภทต่างๆและวัตถุที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดและติดเชื้อ
 • สัตว์ สิ่งมีชีวิต ร่างกายมนุษย์
 • สินค้าที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศ
 • เอกสารทั้งหมด รวมทั้งเอกสารทั่วไปและเอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่เป็นต้น
 • เอกสารที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน
 • สินค้าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ สิ่งของที่มีมูลค่าทางจิตใจ หรือสินค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้
 • อุปกรณ์การเรียนทางการแพทย์

สินค้าอัตราย ที่ห้ามส่ง 

 •  สิ่งเสพติดและยาที่เป็นอันตรายทุกประเภท     
 • สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง    
 • สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน    
 • ก๊าซหรือกระป๋องสเปรย์ และวัตถุไวไฟทุกชนิด     
 • ก๊าซทุกชนิด    
 • วัตถุไวไฟทุกชนิด    
 • สารพิษทุกชนิดที่ไม่ไวไฟ    
 • แก๊สพิษทุกชนิด    
 • วัสดุกัมมันตรังสี     
 • สารกัดกร่อน    
 • สินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายทุกชนิด   

5.Kerry

เปิดบริการส่งของข้ามประเทศ ครอบคลุมจีน และอีกกว่า 45 ประเทศทั่วโลก

ของห้ามส่ง kerry รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นพัสดุต้องห้ามและลูกค้าตกลงที่จะไม่ส่งสินค้าใด ๆ ต่อไปนี้เป็นพัสดุ

 • สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน
 • แบตเตอรี่รถทุกชนิดประเภทใช้งานแล้ว
 • ยาสูบทุกชนิด บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ตราสารเงิน และตราสารเทียบเท่าเงินสด เช่น หุ้นและพันธบัตร
 • บัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัตรเงินสด
 • เอกสารส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น
 • จดหมาย และไปรษณียบัตร ทุกชนิด
 • ทองแท่ง โลหะหรือหินมีค่า/กึ่งมีค่า
 • ของสะสม เช่น โบราณวัตถุ งานศิลป์
 • สัตว์ที่มีชีวิต
 • ซากมนุษย์หรือสัตว์ ชิ้นส่วนของร่างกายหรืออวัยวะ
 • การจัดส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
 • พัสดุที่อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือความเสียหายแก่พัสดุ อุปกรณ์หรือบุคคลอื่น
 • พัสดุที่มีผลรวมของความยาวความกว้างและความสูงมากกว่า 280 ซม. หรือหนักเกิน 30 กิโลกรัม 
 • พัสดุที่ต้องการให้เราได้รับใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาตสำหรับการขนส่ง การนำเข้าหรือส่งออก

6. SME SHIPPING | ห้ามส่งอะไรไปต่างประเทศ

สินค้าต้องห้ามสำหรับการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ ได้แก่ สินค้าที่ไม่รับขนส่ง ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ได้แก่

 • สิ่งของที่ไม่รับส่งออก อาหารสด อาหารที่มีน้ำประกอบ อาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
 • สารเคมีทุกชนิด
 • ภาษีอากรแสตมป์ ต่างๆ
 • เงินสดและสิ่งต่างๆที่ สามารถทดแทนเงินสดได้ เช่น เช็ค ธนบัตร หรือตราสารหนี้
 • อาวุธปืนที่ประกอบเป็นชิ้นสมบูรณ์แล้ว รวมถึงกระสุน และอาวุธทุกชนิด
 • ชิ้นส่วนมนุษย์ รวมถึงเถ้าอัฐิ
 • สินค้าละเมิด ลิขสิทธิ์ สินค้าปลอมหรือลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
 • ยา และสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย

 

จากข้อมูลทั้งหมดที่ SME SHIPPING ได้รวบรวมมานั่น ห้ามส่งอะไรไปต่างประเทศ แต่ละขนส่งก็มีของต้องห้ามที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ก่อนส่งของไปต่างประเทศ แนะนำเช็คดูก่อนว่าของที่เราจะส่งเป็นของต้องห้ามหรือเปล่า ?  หรือถ้าไม่แน่ใจว่าอยู่ในหมวดของห้ามส่ง สามารถปรึกษา เจ้าหน้าที่ SME SHIPPING ได้ตลอด เราพร้อมบริการ เพื่อให้ลูกค้าส่งของไปต่างประเทศได้ง่าย ไร้กังวล รวดเร็ว และส่งถึงอย่างแน่นอน

 

 

SME Shipping ส่งง่าย ให้เราช่วย มีบริการขนส่งไปต่างประเทศ ส่งง่าย ดูแลถึงปลายทาง

เรื่องขนส่งปรึกษาเรา เราพร้อมมอบความสะดวกสบายให้กับคุณ

สอบถามเพิ่มเติม  เงื่อนไขการส่ง สินค้ามูลค่าสูง LINE : @shipping

 

กลับสู่หน้าหลัก    guaranasoda.com